Organisationen

Norlys er en andelsejet energi- og telekoncern, som består af koncernens ejerorganisation, Norlys Group, samt tre selvstændige selskaber:

Norlys A/S, som er den samlede slutkundeforretning samt infrastrukturselskaberne Norlys Fibernet og Elnetselskabet N1.

Norlys-koncernen ejer desuden 50% af Eurowind Energy, 52% af Norlys Energy Trading og er desuden majoritetsejer af GreenLab Skive, Mjølner Informatics og Automize. 

Bestyrelse og ledelse

Bestyrelsen i Norlys

Bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. består pr. 21. april 2023 af 15 medlemmer, som er valgt af og blandt repræsentantskabet samt fire medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen varetager, under ansvar over for vores repræsentantskab, den overordnede ledelse af Norlys-koncernen. Det betyder, at bestyrelsen blandt andet ansætter direktionen og fastsætter direktionens bemyndigelse samt har ansvaret for koncernens strategi.

Bestyrelsen i Norlys har etableret to udvalg, som understøtter bestyrelsens behandling af specifikke emner: Et Governance- og Kompetenceudvalg og et Risiko- og Revisionsudvalg.

For at sikre det aktive ejerskab, den nødvendige viden og de rette kompetencer består bestyrelserne i Norlys’ divisioner både af andelshavervalgte medlemmer og uafhængige eksterne medlemmer.