El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Forstå din gasregning

Har du svært ved at gennemskue din gasregning? Er beløbet højere, end du forventede? Eller vil du bare gerne vide, hvad de forskellige poster dækker over? I så fald er du ikke alene.

Sådan er din gasregning sammensat

Mange har svært ved at forstå deres gasregning. Og det vil vi gerne gøre op med. Derfor har vi samlet de spørgsmål vores kunder oftest stiller os, så du hurtigt kan få hjælp til at forstå din gasregning.

Vi guider dig gennem din gasregning side for side, så du kan blive klogere på, hvad posterne, begreberne og beskrivelserne betyder – og naturligvis hvad du betaler for.

Overordnet kan du få to typer gasregninger fra Norlys: en acontoregning og en opgørelse. Nogle gange kan du også få en samlet oversigt, der indeholder begge dele.

En acontoregning
Når du modtager en acontoregning, betyder det, at du skal forudbetale den gas, vi forventer, at du kommer til at bruge i en given periode.

Forstå din acontoregning


En opgørelse

På en opgørelse bliver dit faktiske gasforbrug i en given periode modregnet, hvad du tidligere har betalt for samme periode på en acontoregning. Har du betalt for meget i aconto, får du penge tilbage. Har du betalt for lidt i aconto, skal du betale restbeløbet for det gasforbrug, der overstiger det estimerede forbrug på din acontoregning.

Forstå din opgørelse


En samlet oversigt

Du kan også modtage en samlet oversigt med både en acontoregning over den kommende periode og en opgørelse over den forgange periode. Hvis du i den forgangne periode bliver opgjort til at have betalt for meget eller for lidt, vil det blive trukket fra eller lagt til i din acontoregning for den kommende periode.

Herunder ser du en oversigt over din gasregning, hvor vi forklarer de enkelte dele af gasregningen – og hvad de betyder.

Fremover modtager du to regninger for dit gasforbrug

Fra den 1. maj 2023 modtager du to adskilte regninger for dit gasforbrug:

  • En regning for dit gasforbrug fra Norlys

  • En regning for distributionen af dit gas fra Evida

Ændringen sker, fordi aftalen om fælles fakturering mellem Norlys som forsyningsselskab og distributionsselskabet Evida ophører.

Forstå din acontoregning

Side 1

Første side af din acontoregning viser altid det samlede regnskab for alle de ydelser, din regning indeholder.

Er der tale om en ren aconto gasregning, vil det fremgå, hvilken rate ud af de 4 årlige rater, du skal betale for på denne regning.

Acontobeløbet er beregnet ud fra et estimeret gasforbrug på baggrund af de oplysninger, vi får fra dig og dit distributionsselskab. Er du allerede kunde i Norlys, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Er du ny kunde, tager vi udgangspunkt i de oplysninger, du sendte til os ved bestilling af din gasaftale.

På første side kan der også være en diversepost. Det kan f.eks. være din serviceaftale.

Gasregningens første side indeholder også dit kundenummer og din pinkode, som du kan bruge til at logge på Mit Norlys.

Side 2


På næste side af din acontoregning finder du de enkelte ydelser, som din regning består af. Her ser du alle posterne, der vedrører dit gasforbrug i den kommende periode, samt hvad vi forventer, dit gasforbrug vil være. Vi fakturerer også gebyrer og afgifter på vegne af dit distributionsselskab Evida og staten.

På én og samme regning betaler du altså til følgende tre interessenter:

Norlys
Norlys er din gasleverandør. Det er os, der køber din gas fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket gasleverandør der skal levere din gas.

Distributionsselskabet Evida
Siden januar 2020 er der kun ét distributionsselskab i Danmark. Det hedder Evida og er ejet af staten. Evida ejer og vedligeholder det nationale gasnet i Danmark.

Staten
Ligesom med el betaler du også afgifter til staten, når du bruger naturgas.

Gebyrer og afgifter til dit distributionsselskab og staten udgør 75 % af din samlede gaspris og vil være de samme, uanset hvilken gasleverandør, du vælger. Det er altså kun de sidste 25 % af gasprisen, du kan spare på ved at skifte gasleverandør. Du vil oftere få større besparelser ved at skære ned på dit gasforbrug.

Forstå din opgørelse

Side 1

Første side af din opgørelse viser altid det samlede regnskab for alle de ydelser, din regning indeholder. På opgørelsen kan du se dit gasforbrug det seneste år, samt det acontobeløb, som du skal forudbetale for den kommende periode.

Har du i det seneste år brugt mere eller mindre gas end forventet, vil det fremgå af opgørelsen, om du skal betale ekstra eller har penge til gode. Har du penge til gode, vil beløbet blive modregnet din acontoregning for den kommende periode.

På første side kan der også være en diversepost. Det kan f.eks. være din serviceaftale.

Gasregningens første side indeholder også dit kundenummer og din pinkode, som du kan bruge til at logge på Mit Norlys.

Side 2

På næste side af din opgørelse finder du de enkelte ydelser, som din opgørelse består af. Her ser du alle posterne, der vedrører dit gasforbrug i den forgangne periode.Vi fakturerer også gebyrer og afgifter på vegne af dit distributionsselskab Evida og staten.

På én og samme regning betaler du altså til følgende tre interessenter:

Norlys
Norlys er din gasleverandør. Det er os, der køber din gas fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket gasleverandør der skal levere din gas.

Distributionsselskabet Evida
Siden januar 2020 er der kun ét distributionsselskab i Danmark. Det hedder Evida og er ejet af staten. Evida ejer og vedligeholder det nationale gasnet i Danmark.

Staten
Ligesom med el betaler du også afgifter til staten, når du bruger naturgas.

Gebyrer og afgifter til dit distributionsselskab og staten udgør 75 % af din samlede gaspris og vil være de samme, uanset hvilken gasleverandør, du vælger. Det er altså kun de sidste 25 % af gasprisen, du kan spare på ved at skifte gasleverandør. Du vil oftere få større besparelser ved at skære ned på dit gasforbrug.

Side 3

På sidste side af din opgørelse kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode.

Acontobeløbet er beregnet ud fra et estimeret gasforbrug på baggrund af de oplysninger, vi får fra dig og dit distributionsselskab. Er du allerede kunde i Norlys, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Er du ny kunde, tager vi udgangspunkt i de oplysninger, du sendte til os ved bestilling af din gasaftale.

Estimatet er fordelt på de samme poster som på opgørelsen.

Det betyder posterne på regningen

Når du kigger på din gasregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster. Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

FlexGas (eller anden gasaftale med Norlys)

Er navnet på dit gasprodukt og dækker over din betaling for gas i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transmission

Dækker omkostninger til selve transporten af gas i Energinets ledninger og de udgifter, der kan være forbundet med transporten. Prisen for transmission fastsættes en gang årligt af Energinet.

Distributionsabonnement

En fast abonnementspris til dit distributionsselskabet Evida.

Distributionstarif

Betaling til dit distributionsselskab Evida for transporten af gassen i den del af naturgasnettet, som ejes af dem. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Nødforsyningstarif

Opkræves af dit distributionsselskab Evida på vegne at Energinet. Alle danske forbrugere er med til at betale for det nødforsynings-beredskab, som Energinet er forpligtet til at sikre. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Naturgasafgift, NOx-afgift og Co2-afgift

Alle tre er energiafgifter til staten. De fastsættes af staten og skal betales uanset, hvem du vælger som gasleverandør. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Sådan er gasprisen sammensat

Når du betaler din gasregning, betaler du for mere end selve mængden af gas, du bruger i dit hjem. Vidste du f.eks., at afgifter til staten og moms udgør ca. 75 % af gasprisen for private danske husstande?

Læs mere om gaspriser her

Tjek dit gasforbrug. Og spar penge

Det er ikke altid nok bare at vælge en billig gasaftale. Der kan være flere penge at spare ved at optimere dit gasforbrug. Der er heldigvis meget, du selv kan gøre for at spare på gassen.

Ofte er det kun små justeringer, der skal til, før du kan begynde at se besparelser. F.eks. ved at sikre en jævn varmefordeling i stedet for at lade én radiator trække hele læsset. Og en god tommelfingerregel er, at du kan spare ca. 5 % for hver grad, du skruer ned.

Hvordan kan jeg få en billigere gasregning?

Der kan være flere måder at spare penge på gasregningen. Du kan finde en billigere gasaftale. Du kan skrue ned for dit gasforbrug. Du kan sørge for, at dit naturgasfyr bliver vedligeholdt regelmæssigt og dermed får det optimale ud af naturgassen. Eller du kan undersøge, om det er tid til at udskifte dit naturgasfyr.

Gør du det hele, kan du naturligvis spare mest. Men gør du bare en af tingene, kan du også mærke det på din gasregning.

1. Find en billig gasaftale

Mange gasleverandører lokker med billige gasaftaler. Når du sammenligner gasaftaler og m³-priser, er det dog vigtigt, at du holder tungen lige i munden. Får du ikke alle tallene med, kan du risikere at stå med en gasaftale, der i sidste ende viser sig at være dyrere.

2. Skru ned for dit gasforbrug

Uanset hvad du betaler for pr. m³, vil du altid kunne spare penge på gasregningen ved at skrue ned for gasforbruget.

3. Tegn en serviceaftale

Få dit gasfyr efterset med jævne mellemrum. Det giver dig den bedste mulighed en god fyringsøkonomi.

Læs mere om vores serviceaftale her.

4. Er det tid til at skifte dit naturgasfyr ud med en varmepumpe?

Der er mange gode grunde til at skifte dit fyr ud med en varmepumpe. Foruden din egen besparelse på varmeregningen, er du samtidig med til at passe på klimaet ved at reducere din CO2-udledning markant. Norlys samarbejder med Bodil Energi om at gøre dit skifte så nemt som muligt.

Læs mere om muligheden her.

Ofte stillede spørgsmål til gasregningen

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det gasforbrug, vi forventer, du vil have i en given periode. Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Perioderne er på papiret gældende for 2 måneder, 2 måneder, 6 måneder og 2 måneder, da dette er distributionsselskabets afregningsperioder, men din acontoregning vil altid være for 3 måneders forventet forbrug. Dette gør vi for at dele dit forventede årsforbrug ud på 4 lige store tidsperioder.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Det er et estimat, vi laver på baggrund af de oplysninger, vi får fra dit distributionsselskab. Er du allerede kunde i Norlys, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Er du ny kunde, tager vi udgangspunkt i de oplysninger, du sendte til os ved bestilling af din gasaftale.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hos Norlys er vi klar til at tilbyde vores gaskunder forbrugsbaserede afregninger en gang i kvartalet i stedet for en gang om året. De kvartalsvise opgørelser betyder, at dine regninger fremover i langt højere grad kommer til at afspejle dit reelle forbrug og dine besparelser.

Evida tilbyder nu en ekstraordinær opgørelse af dit gasforbrug for perioden, fra du sidst aflæste gasmåleren og til udgangen af 2022. Denne aflæsning skal indberettes til Evida inden den 5. januar 2023. Du kan læse mere her.

Har du spørgsmål til din aflæsning kan du læse mere her eller kontakte Evida på telefon 7789 9000.

Så snart Norlys har modtaget dit gasforbrug fra Evida, sender vi dig hurtigst muligt en opgørelse og en ny acontoregning for det kommende kvartal.

Læs mere her.

Hvordan får jeg delt min regning i flere rater?

Med en betalingsaftale kan du få delt din regning i op til tre rater, hvis du er kvartalsafregnet.

OBS! Er du månedsafregnet? Så kan du desværre ikke få en betalingsaftale. På din regning kan du se, om du er månedsafregnet eller kvartalsafregnet. Læs mere om betalingsaftale her.

Hvornår modtager jeg min gasregning?

Vi sender acontoregninger ud én gang i kvartalet, altså fire gange om året, og opgørelser én gang om året.

Hvad lyder en gennemsnitlig gasregning på?

Det er svært at give et bud på, hvad en gennemsnitlig gasregning ligger på. Det afhænger både af gasaftale og gasforbrug.

Alt efter hvor stort og nyt dit hus er, kan der være stor forskel på, hvad et normalt gasforbrug ligger på. Men typisk kan du regne med følgende:

Lille nyt hus: 1.100 m3/år
Stort nyt hus: 1.900 m3/år
Lille ældre hus: 2.400 m3/år
Sort ældre hus: 3.500 m3/år


Kilde: Forsyningstilsynet.dk

Ligger dit gasforbrug væsentligt over gennemsnittet, kan du overveje, om du kan spare naturgas ved at ændre dine vaner eller investere i nyere og mere effektive installationer.
Uanset dine gasvaner, vil dit gasforbrug dog altid være højere, jo større og ældre dit hus er. Det betyder samtidig også, at der typisk vil være flere penge at spare ved at finde en aftale med en lavere gaspris.

Hvad viser opgørelsen?

En gang om året modtager du en opgørelse fra os på baggrund af en aflæsning af dit faktiske gasforbrug i de seneste 12 måneder.

Når opgørelsen er klar, kan vi se, om du har brugt mere eller mindre gas i forhold til dine acontoindbetalinger. Det resulterer i, at du enten skal have penge retur, eller vi skal opkræve et restbeløb fra dig.

Dit tilgodehavende eller restbeløbet vil som regel blive modregnet i den acontoregning, som du oftest vil modtage sammen med din opgørelse.

Hvordan kan jeg betale min gasregning?

Du kan betale din regning fra Norlys på følgende måder:

  • Via Betalingsservice (BS)
  • Via indbetalingskort

Bemærk, at der vil blive pålagt et betalingsgebyr, hvis du betaler din regning via indbetalingskort.

Mit indbetalingskort er blevet væk. Hvad gør jeg?

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du finde alle dine regninger på Mit Norlys.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan logge på Mit Norlys, skal du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min gasregning?

Bliver din gasregning ikke betalt til tiden, sender vi automatisk en rykker til dig for manglende betaling. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr samt morarenter.

Hvis du ikke reagerer på de rykkerskrivelser, vi sender til dig, kan det i yderste konsekvens ende med, at der vil blive lukket for gassen til din bolig.

Kan jeg betale med bankoverførsel?

Ja, det er muligt at betale din regning via bankoverførsel til Norlys' bankkonto hos JYSKE BANK. Registreringsnummeret er 5059 og kontonummeret er 0001137968.

Det er vigtigt, at du husker at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen. På den måde kan både du og vi være sikre på, at pengene bliver registreret på din kundekonto hos os.

Hvad koster et gasabonnement hos Norlys?

Et gasabonnement hos Norlys koster 348 kroner om året.

En aftale med biogas 
Du har også mulighed for at tilføje BioGas til din gasaftale, hvor du betaler en krone ekstra pr. m3 gas. Til gengæld gør du klimaet en tjeneste.

Hvordan melder jeg flytning?

Du kan melde flytning til Norlys på to måder:

  • Du kan gøre det online her.
  • Du kan ringe til os på 7015 1670

For at vi kan registrere en flytning/et ejerskifte, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Dato for ændringen
  • Aflæsning
  • Fraflytters nye adresse
  • Oplysning om ny betaler – vi vil gerne have navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer oplyst.

Vi kan først lave den ønskede flytning, når vi har samtlige oplysninger. Derfor beder vi dig have de nødvendige oplysninger parat. Du kan melde din flytning her.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper gerne med at forstå din gasregning. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice. Ring til os på

7015 1670

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon