El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Har du spørgsmål til dit forbrug?

Er du i tvivl, om dit elforbrug er korrekt, kan du her finde svar på spørgsmål og løsningsforslag til dit forbrug. Du kan også bestille en målerafprøvning, hvor du får en tekniker til at tjekke, om din elmåler kører, som den skal.

Find spørgsmål og svar til dit forbrug

Har du aflæst korrekt?

 • Nogle målere viser decimaler. Dette kan være forvirrende.
 • Der kan også være omløb på måleren, dvs. at den runder 00000 og starter forfra
 • På nogle målere kan k’et i kWh se ud som et 1-tal. Dette giver også fejl i forbruget.

Har du fået nye hvidevarer?

 • En tørretumbler kan fx generere et merforbrug af elektricitet i husholdningen
 • Hyppig brug af ovn og vaskemaskine øger forbruget væsentlig på sigt
 • Manglende afkalkning af diverse apparater øger ligeledes forbruget

Har du en kummefryser?

 • Kummefryseren har ofte en knap til ”super-frys”, som kan give et meget højt forbrug. Ofte sidder knappen i børnehøjde og kan derfor ved en fejl være blevet aktiveret.

Er nogle af aflæsningerne blevet skønnet af netselskabet?

 • Hvis én eller flere aflæsninger er skønnet, dækker forbruget sandsynligvis over en længere periode. Dette kan resultere i en højere opgørelse, når den reelle aflæsning afregnes.

Boligtype/antal beboere/elektriske apparater

 • Jo flere beboere og jo flere elektriske apparater, desto højere elforbrug
 • Familieforøgelse (1.000 kWh pr. person – også babyer/børn til tøjvask m.m.)
 • Teenagere med TV/tlf./iPad/opladere
 • Iltapparater bruger meget strøm
 • Boligtypen kan også spille ind på elforbruget

Har du prøvet at følge dit forbrug i en periode?

 • Ved at følge sit forbrug i en periode bliver man ofte opmærksom på sit gennemsnitlige forbrug og kan således bedre forholde sig til, om forbruget kan være rigtigt.

Har du vandvarmer (evt. med elpatron i)?

 • Er din vandvarmer koblet til varmeanlægget? Hvis dette lukkes om sommeren, opvarmes huset med vandvarmeren.
 • Kalk i vandvarmeren kan give et øget elforbrug.

Har du elvarme?

Fx radiatorer, vandvarmere, elpatroner, gulvvarme, affugtere, varmeblæsere, varmelegemer til akvarier, jordvarme/varmepumpe.

 • Elektricitet til opvarmning kan give et højt elforbrug
 • Vær opmærksom på at slukke for radiatorer ved længerevarende udluftning
 • Fester i haven med varmeblæsere
 • Opvarmning i kolde kroge med el
 • Pumper til akvarier samt varmelamper til terrarier er også ”strømslugere”
 • Sommerhuse med elvarme eller lign. i fraværsperioder
 • Julebelysning

Har du eget vandværk?

 • Undersøg, om pumpen slår fra, som den skal.

Målerafprøvning

Målerafprøvningen foretages af netselskabet. Hvis det viser sig, at der er fejl på måleren, vil dit gebyr for afprøvningen blive tilbagebetalt. Du kan vælge at få opsat en kontrolmåler eller at sende din måler til test på akkrediteret værksted. For begge afprøvningstyper gælder det at acontobeløbet på den regning, du ikke er enig i, skal være betalt, inden vi sætter målerafprøvningen i gang.

Du bestiller din målerafprøvning via nedenstående formular.

Bestil målerafprøvning

 Forstå din elregning

Har du svært ved at gennemskue din elregning? Er beløbet højere, end du forventede? Eller vi du bare gerne vide, hvad de forskellige poster dækker over? I så fald er du ikke alene.

Forstå din elregning
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon