El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Varsling fra dit netselskab

Du har en elaftale hos Norlys, og som dit energiselskab skal vi varsle ændringer fra dit netselskab. Netselskabet distribuerer strømmen og sørger for elnettet, der hvor du bor (monopol).

Netselskaber i Danmark

Når Norlys varsler om ændringer fra dit netselskab, har vi ingen indflydelse på varslingens indhold, men videreformidler blot informationen på vegne af dit netselskab.

Der er ca. 60 forskellige netselskaber i Danmark.

Hvad er flexafregning?

Når du overgår til flexafregning, betyder det, at du afregnes efter dit eget forbrug time for time.

På den måde kan du flytte en del af dit elforbrug til perioder med en lav elpris eller til perioder, hvor der f.eks. er meget grøn strøm i elnettet.

Hvem kan flexafregnes?

Alle kunder med en fjernaflæst måler skal have mulighed for at blive afregnet time for time, også kaldet flexafregning, inden udgangen af 2020.

Det er dit lokale netselskab, der bestemmer hvornår du overgår til flexafregning. For at du kan få det fulde udbytte af at være flexafregnet, skal du have en elaftale, der understøtter afregning time for time. Hos Norlys hedder denne aftale FlexEl.

Hvad er tidsdifferentierede nettariffer?

Med indførelsen af flexafregning er det også blevet muligt for netselskaberne at tilbyde tidsdifferentierede nettariffer.

Det betyder, at dit netselskab kan fastsætte forskellige priser (nettariffer) for de enkelte timer i døgnet. Typisk vil prisen være lav i de fleste af døgnets timer, men i tidsrummet 17.00-20.00, hvor der er mest belastning i elnettet, vil prisen ofte være højere. På den måde kan du spare penge på din nettarif ved at flytte dit forbrug til de timer af døgnet, hvor prisen er lav.

De tidsdifferentierede nettariffer indføres, fordi man forventer en betragtelig stigning i elforbruget i de kommende år – f.eks. grundet elbiler. Man forventer samtidig en øget belastning af elnettet i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 20.00.

Har du tidsdifferentierede nettariffer, er din nettarif variabel, uanset hvilket produkt du har – også selvom du har en fast pris.

Hvis dit netselskab indfører tidsdifferentierede nettariffer, kan hverken du som kunde eller vi som el-leverandør ændre på det. Beslutningen vil gælde alle kunder i netområdet. For tiden overgår mange netselskaber i hele landet til tidsdifferentierede nettariffer, og på sigt vil det forventeligt gælde for alle kunder i Danmark.

Hvad er forskellen på flexafregning og tidsdifferentierede nettariffer?

Flexafregning handler om prisen på din strøm og den måde, vi afregner den på.

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at din nettarif – dvs. betaling til dit netselskab for brug af elnettet – også er variabel.

Prisen på FlexEl følger prisen på elbørsen Nordpool og er kendt et døgn frem i tiden.
Prisen på de tidsdifferentierede nettariffer er kendt op til et år frem i tiden.

Hvad er Dansk Energis standardgebyrer?

Dansk Energi udarbejder vejledende standardgebyrer for netselskabernes ydelser, som selskaberne herefter kan vælge at anvende.

Det kan fx være gebyret forbundet med udskiftning af din elmåler.

Norlys Energi viderefakturerer dit disse gebyrer uændret fra dit netselskab til dig.

Se mere hos netselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon