El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Forstå din elregning

Har du svært ved at gennemskue din elregning? Her guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din elregning.

Sådan finder du din elregning

Du modtager en elregning hver tredje måned. Du betaler altså for din strøm fire gange årligt. Hvis du ikke får din regning tilsendt fysisk med posten, undrer du dig måske over, hvor du kan se den henne.

Hvis din elregning er tilmeldt PBS, skal du gå ind i din netbank og finde en el-postering til Norlys derinde. Når du klikker på den, kan du se et kundenummer og en pinkode. Disse oplysninger skal du bruge til at logge på Mit Norlys, hvor du kan se alle dine elregninger.

Hvad består din elpris af?

Mange danskere har svært ved at forstå deres elregning. Og det vil vi gerne lave om på. Derfor guider vi dig igennem din elregning side for side, så du ved, hvad din elpris består af – og hvad du betaler for.

Din regning fra Norlys består af:

 • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
 • En opgørelse af dit elforbrug i forrige kvartal
 • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten)

Nedenfor har vi lavet to korte videoer, som forklarer hvordan din elregning er sat sammen. Længere nede på siden finder du et eksempel på en elregning, hvor vi forklarer de enkelte sektioner på regningen.

Side 1

Første side af din elregning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af to poster: Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode.

Det er forskellen mellem de to poster, der afgør størrelsen på din regning.

Elregningens første side indeholder også en række data, såsom dit installationsnummer, målernummer, fakturadato og lignende.

 

 

Side 2

På næste side af elregningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Via din elregning betaler du til følgende tre interessenter:

 1. Dit elselskab (dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm).

 2. Dit netselskab (dem, der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til).

 3. Staten.

Side 3

På den sidste side kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er fordelt på de samme poster som forbrugsopgørelsen på side 2.Det betyder posterne på regningen

Når du kigger på din elregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster.

Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Er navnet på dit elprodukt og dækker over din betaling for strøm i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Betaling for transport af el (også kaldet nettarif) til din ejendom dækker over de omkostninger, som netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på transportbetaling

En rabat, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som netselskabet har i forbindelse med at måle og aflæse dit elforbrug.

Balancetarif for forbrug

Balancetariffen dækker en andel af Energinets omkostninger til at håndtere udbud og efterspørgsel af el på elnettet - også kaldet balancemarkedet. Balancetariffen lægges fra 2023 og frem ind under systemtariffen.

Transportbetaling, Energinet – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet – systemtarif

Dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.

Elafgift

Elafgiften er en lovpligtig afgift til staten, som alle elkunder skal betale. Fra 1. januar til 30. juni 2023 lempes elafgiften midlertidigt til EU’s minimumssats. Det vil sige, at du betaler 0,8 øre/kWh ekskl. moms i elafgift for hele dit elforbrug i denne periode.

Én samlet regning fra dit elselskab

Du får kun én samlet elregning, selvom du betaler til tre forskellige aktører. Det skyldes, at dit elselskab opkræver betalingen på vegne af stat og netselskab. Skal du flytte, er det derfor dit elselskab, du skal give besked om adresseændringen.

Meld flytning her

Din elregning bliver opgjort i kWh

Kilowatt-timer forkortes kWh og er en måleenhed for dit strømforbrug over tid. Vil du vide mere om, hvad betegnelsen kWh dækker over? Og hvordan dit elforbrug bliver udregnet?

Læs mere på vores side om kWh

Sådan er elprisen sammensat

Når du betaler din elregning, betaler du for mere end selve mængden af el, du bruger i dit hjem. Vidste du, at afgifter til staten og moms udgør over halvdelen af elprisen for private danske husstande?

Læs mere om elpriser her

Tjek dit elforbrug. Og spar penge

Det er ikke altid nok bare at vælge en billig elaftale. Der kan være flere penge at spare ved at optimere dit energiforbrug. Alene det at være opmærksom på dit elforbrug kan nemt spare dig op til 15 % på elregningen.

Log ind på Mit Norlys

Tilmeld Betalingsservice. Og spar penge

Tilmeld dig Betalingsservice – så bliver dine regninger betalt automatisk, og du sparer 49 kr. pr. regning i indbetalingskortgebyr.

Tilmeld dig via din netbank eller på Mit Norlys. Husk, at du skal betale via indbetalingskort, indtil aftalen er noteret på din oversigt over betalingsaftaler i din netbank.

Log ind på Mit Norlys

Hvordan kan jeg få en billigere elregning?

Der kan være flere måder at spare penge på elregningen. Du kan finde en billigere elaftale. Du kan skrue ned for dit elforbrug. Eller du kan undersøge, om du kan få reduceret elafgift.

Gør du det hele, kan du naturligvis spare mest. Men gør du bare en af tingene, kan du også mærke det på din elregning.

1. Find en billig elaftale

Mange elselskaber lokker med billige elaftaler. Når du sammenligner elaftaler og kWh-priser, er det dog vigtigt, at du holder tungen lige i munden. Får du ikke alle tallene med, kan du risikere at stå med en elaftale, der i sidste ende viser sig at være dyrere.

Vi har lavet en guide, hvor der står alt, du skal vide, når du sammenligner elaftaler i jagten på billig strøm.

2. Skru ned for dit elforbrug

Uanset hvad du betaler for pr. kWh, vil du altid kunne spare penge på elregningen ved at skrue ned for elforbruget. Ifølge Energistyrelsen kan langt de fleste danskere reducere deres elforbrug med 1/3, uden at det vil gå nævneværdigt ud over komforten.

Vil du gerne vide, hvordan det kan lade sig gøre, har vi samlet en masse gode råd til, hvordan du kan skrue ned for elforbruget.

3. Skær toppen af elregningen med reduceret elafgift

Har du elvarme, varmepumpe eller jordvarme kan du få reduceret din elafgift. Det betyder, at du på alt årligt elforbrug over 4.000 kWh kan spare penge. Se, hvordan du søger om reduceret elafgift.

Ofte stillede spørgsmål til elregningen

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil det danne grundlag for vores næste estimat – altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug fremgår i din årsopgørelse.

Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til eksempelvis 4.000 kWh, er hver acontoregning på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de fire acontoregninger varierer fra gang til gang.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Dit forbrug forrige år ligger til grund for næste årsopkrævning. Acontoforbruget bliver udregnet efter antal dage. Det vil sige, at hvis der nøjagtigt er 365 dage mellem dine aflæsninger, bliver det anslående forbrug i det nye år det samme som det, der er brugt året før.

Eksempel: Du har brugt 7.286 kWh på 358 dage. Forbruget bliver omregnet til 365 dage (7.286 / 358 x 365 = 7.428) og vil derefter blive afrundet til 7.430 kWh.

Hvordan bliver FlexEl og KombiEl prisen på min regning opgjort?

Hvis du har FlexEl eller KombiEl, vil du blive afregnet for din individuelle gennemsnitspris på din opgørelse. Hvis du har været god til at bruge strømmen, når timeprisen på FlexEl eller KombiEl har været billigst, så vil prisen på din regning altså afspejle det.

Din acontopris er beregnet ud fra seneste måneds gennemsnitspris for FlexEl eller KombiEl.

Du kan følge FlexEl timeprisen her, og KombiEl timeprisen her.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug.

Før du ringer til os, vil vi bede dig aflæse din elmåler og have tallet klar ved hånden.

Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning.

Hvornår modtager jeg min elregning?

Vi sender elregninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en elregning fire gange om året.

Som regel modtager du din elregning kort tid efter, et kvartal er afsluttet, da den indeholder en opgørelse af dit faktiske elforbrug for hvert kvartal.

Hvorfor har jeg fået en korrektionsregning?

Engang imellem sker det, at dit lokale netselskab eller Energinet sender os nye forbrugstal eller priser for en periode, som du allerede har betalt for. Det kan fx være deres egne priser, som er efterjusteret eller nye målerdata for din elmåler. I de tilfælde vil vi sende en korrektionsregning til dig.
På korrektionsregningen viser vi dig, hvilken regning der bliver korrigeret fra. Det som er opkrævet på den berørte regning fratrækker vi, og så beregnes du nu for de nyeste data.

Kan jeg få reduceret elafgift?

Hvis du har elvarme, vil du på din regning kunne se et punkt, der hedder ”Reduceret elafgift”. Det skyldes, at alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Læs mere om reduceret elafgift her

Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Hvordan kan jeg betale min elregning?

Du kan betale din regning fra Norlys på følgende måder:

 • Via Betalingsservice (BS) (tilmeld dig på Mit Norlys)
 • Via indbetalingskort

Bemærk, at der vil blive pålagt et betalingsgebyr, hvis du betaler din regning via indbetalingskort.

Mit indbetalingskort er blevet væk. Hvad gør jeg?

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du finde alle dine regninger på Mit Norlys.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan logge på Mit Norlys, skal du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min elregning?

Bliver din elregning ikke betalt til tiden, sender vi automatisk en rykker til dig for manglende betaling. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr samt morarenter.

Hvis du ikke reagerer på de rykkerskrivelser, vi sender til dig, kan det i yderste konsekvens ende med, at dit netselskab må afbryde strømmen til din bolig.

Kan jeg betale med bankoverførsel?

Ja, det er muligt at betale din regning via bankoverførsel til Norlys' bankkonto hos Danske Bank. Registreringsnummeret er 4928 og kontonummeret er 4928029085.

Det er vigtigt, at du husker at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen. På den måde kan både du og vi være sikre på, at pengene bliver registreret på din kundekonto hos os.

Hvad koster et abonnement hos Norlys?

Abonnementsprisen pr. måler hos Norlys er 29 kroner pr. måned.

Vær opmærksom på, at du også betaler abonnement til dit netselskab. Abonnementet er beregnet ud fra dit forbrug, og du finder det som en særskilt post på din elregning.

Hvilke oplysninger skal I bruge, når jeg flytter?

For at vi kan registrere en flytning/et ejerskifte, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Dato for ændringen
 • Aflæsning
 • Fraflytters nye adresse
 • Oplysning om ny betaler – vi vil gerne have navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer oplyst.

Vi kan først lave den ønskede flytning, når vi har samtlige oplysninger. Derfor beder vi dig have de nødvendige oplysninger parat. Du kan melde din flytning her.

Hvordan melder jeg flytning?

Du kan melde flytning til Norlys på to måder:

 • Du kan gøre det online her.
 • Du kan ringe til os på 7015 1670.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper gerne med at forstå din elregning. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice. Ring til os på

7015 1670

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon