El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Energisyn – obligatorisk og forenklet

Som et led i EU’s plan om at mindske CO2-udledningen skal flere danske virksomheder have foretaget et uafhængigt energisyn.

Med et energisyn kan du være helt sikker på, at din virksomhed lever op til alle gældende krav. Samtidig får du overblik over virksomhedens forbrug, samt anbefalinger til, hvordan du kan optimere virksomhedens processer. 

Lev op til alle lovkrav og høst fordelene med et energisyn.

Kan vi hjælpe dig? Kontakt os her

Energisyn – en proces i 3 trin

 

Vores energisyn følger altid den samme proces i disse tre trin

 

 

1.

Kortlægning

Vi skaber overblik over det samlede energiforbrug (udstyr, faciliteter, processer, bygninger og transport).

2.

Analyse

Vi analyserer resultaterne og identificerer områder med potentiale for forbedring.

3.

Rapportering

Vi giver dig konkrete energispareforslag, der kan danne grundlag for videre dialog om indsatser inden for CO2-reduktion.

Energisyn er til dig, der gerne vil:

  • Sikre, at din virksomhed lever op til lovgivningen om energisyn

  • Skabe overblik over energiforhold

  • Have et værktøj til at mindske energiomkostninger

  • Forbedre virksomhedens miljøprofil

 

Med et energisyn får du:

  • En gennemgang af virksomhedens udstyr, bygninger og transportforhold

  • Kortlægning af energiforbrug og energiforhold

  • Overblik over, hvor du kan spare på̊ energien – nu og i fremtiden

  • Sikkerhed for overholdelse af gældende lovgivning

Hvad er et energisyn?

Et energisyn er en systematisk fremgangsmåde, der har til formål at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil, identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder samt aflægge rapport om resultaterne. Et energisyn skal foretages minimum hvert fjerde år.

Hvilken type energisyn, din virksomhed skal have foretaget, afhænger af virksomhedens samlede energiforbrug:

0 - 100 MWh i samlet energiforbrug:

Et forenklet energisyn (virksomheden kan klare det selv)

100 - 1.000 MWh i samlet energiforbrug:

Et fyldestgørende energisyn (kræver en energikonsulent)

1.000 MWh i samlet energiforbrug:

Et stort energisyn (kræver en energikonsulent)

 

Hvad kræver det af virksomheden?

Et energisyn kræver blot, at ledelsen sætter lidt tid af til at hjælpe energisynsrådgiveren. Har din virksomhed medarbejdere med specialviden om energi, kan de eventuelt indgå i en arbejdsgruppe med vores rådgiver.

 

Hvad koster det?

Prisen for et energisyn er afhængig af virksomhedens art, størrelse, antal lokationer og antallet af processer, vi skal gennemgå. Der kan også være andre forhold, der spiller ind, og prisen er derfor altid individuel.

 

Vidste du…

…at du kan erstatte et energisyn med indførelse af et energiledelses- eller miljøledelsessystem?

Læs om energi- og miljøledelse her

Er energisyn obligatorisk for min virksomhed?

Et energisyn er obligatorisk for større virksomheder, der ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder.

Det gælder alle danske virksomheder i en dansk koncern og alle danske datterselskaber af en stor, udenlandsk virksomhed. Disse virksomheder skal gennemføre energisyn minimum hvert fjerde år.

Det lovmæssige energisyn har til formål at identificere muligheder for energibesparelser, og kravet stammer fra EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2012. Virksomheder med mindst 250 ansatte (globalt) og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro er omfattet af energisynet.

Vær opmærksom på, at et energimærke ikke i sig selv opfylder kravene til energisyn. Du skal altså huske at supplere et energimærke med et energisyn af virksomhedens øvrige energiforbrugende elementer.

Du kan finde alle lovbekendtgørelser inklusiv denne ”Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i større virksomheder” nr. 1146 af 20/11 2019 på retsinformation.dk

Få hjælp til det lovpligtige energisyn

Et positivt syn på din virksomhed

Norlys har energisynskonsulenter, der er godkendt til at udføre energisyn i industri- og erhvervsvirksomheder.

Vi er bevidste om, at nogle virksomheder tænker, at energisynet blot er endnu en byrde, som de bliver pålagt.

Vi anbefaler derfor, at du ser på kravet som en god mulighed for at komme i gang med at finde de energioptimeringer, som vi ved, er i enhver virksomhed med årlige energiomkostninger på mere end 100.000 kroner.

Uanset om dit fokus er at overholde lovgivningen, eller du ønsker at arbejde struktureret med energi, hjælper vi dig med den rette rådgivning.

Kontakt vores energirådgivere på

70 15 16 79

Og få en en snak om, hvordan din virksomhed kommer godt i gang.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon