El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
AnnullerSæt fokus på bæredygtighed med en grøn forretningsmodel

I Norlys Energi hjælper vi jeres virksomhed med at spotte bæredygtige potentialer og lave realistiske – men ambitiøse – mål for en grønnere dagsorden og derved støtte op om FN’s verdensmål.

Øg jeres virksomheds værdi. Tænk bæredygtigt.

Se mere om Samfundsansvar i Norlys

Vi er med jer hele vejen – mod en grønnere virksomhed

I Norlys Energi har vi stort fokus på at nedbringe energi- og ressourceforbrug og bruge det som et afsæt til en bredere helhedsplan hos vores kunder.

Vi hjælper jeres virksomhed med at indføre en grøn forretningsmodel, der både styrker økonomien og nedbringer ressourceforbruget. Vi er med jer hele vejen – også bagefter, så adfærd og initiativer fastholdes.

Bliv klogere på, hvordan en grøn forretningsmodel kan styrke jeres virksomhed. Og få indblik i vores arbejde med regionale bæredygtighedsprojekter.

Hvad er en grøn forretningsmodel?

En grøn forretningsmodel tager udgangspunkt i en energigennemgang og en værdikædebetragtning fordelt i fire trin.

Formålet er at lave en vejledende proces skræddersyet til netop jeres virksomhed. En proces, der sikrer vedvarende energi- og ressourcebesparelser i tre nøje definerede grønne forretningsspor.

Det er en praktisk og jordnær kombination af velafprøvede løsninger, som alle kan forstå og efterleve.

En proces i 4 trin

Vores fokus er at skabe balance mellem den overordnede mission i jeres virksomhed, kombineret med energioptimering, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Vi hjælper jeres virksomhed mod en grønnere fremtid med følgende fire trin.

Modellen resulterer i tekniske forbedringer og anbefalinger i en klar og tydelig dialog med jeres virksomhed. Skal vi hjælpe jer med at indføre en grøn forretningsmodel?

1. 

Energigennemgang

Vi kortlægger jeres virksomheds energiforbrug i både bygning og proces.

2. 

Værdikædebetragtning

Vi udarbejder en værdikæde- og ressourceprofil med henblik på at kortlægge jeres virksomheds samlede klimaaftryk.

Vi har fokus på interessenter i jeres virksomheds primære eller sekundære aktiviteter, med henblik på synergi og/eller symbioseeffekter.

3. 

Grøn forretningsmodel

Rammerne for den grønne forretningsmodel tager afsæt i FN’s verdensmål samt værktøjet bæredygtighedskompasset.

Formålet er at koble regulære forretningsmål med bæredygtige initiativer.

4.

Opfølgning

Vi bistår jeres virksomhed i arbejdet med målopfølgning, så det bliver et vedvarende element i den samlede forretningsmodel.

Via et opfølgningsprogram i den samlede forretningsmodel sørger vi ligeledes for at følge op på de grønne forretningsspor og KPI’er.

Få tilskud via regionale bæredygtighedsprojekter

I Norlys Energi har vi erfaring fra utallige energiscreeninger, energisyn og realiserede energispareprojekter hos virksomheder i hele landet.

Blandt andet er vi udførende på bæredygtighedstiltag i virksomheder på regionale projekter som ECSMV og NBEN.

I kan læse om vores arbejde med projekterne herunder. Måske er det også noget for jeres virksomhed?

Energieffektivitet og CO2-besparelser i små og mellemstore virksomheder (ECSMV)

ECSMV er et projekt for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Et projekt, der handler om at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt virksomhederne.

I Norlys Energi har vi gennemført og realiseret energibesparelser i alle brancher. Og vi har et indgående kendskab til forudsætningerne for grøn omstilling hos små og mellemstore virksomheder.

Et forløb med Norlys Energi vil resultere i en operationel plan, hvor fokus er at reducere jeres virksomheds energiforbrug og C02-udledning.

Få lavet en "Grøn Forretningsmodel" med Norlys – uden egenbetaling (værdi 57.375 kr.):

  • Konsulentforløb (uden egenbetaling) med ca. 60 timers rådgivning til udvikling af "Grøn Forretningsmodel"

  • Efterfølgende mulighed for støtte til implementering på 32% investeringstilskud – maks. 200.000 kr. (indkøb af maskinel, udstyr, certificering, patenter eller licenser)

  • Adgang til nyeste viden og netværksmøder, der understøtter den grønne omstilling

  • Har I en lille eller mellemstor virksomhed i Region Midtjylland? Og vil I gerne have hjælp til at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen?

Ja tak - lad os høre mere

Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er

Et andet regionalt projekt, vi er stolte af at være en del af, er NBEN. Et nordjysk netværk med en ambition om at sætte Nordjylland i front, når det gælder grøn omstilling.

Via vores partnerskab i netværket er vi med til at bidrage til den grønne omstilling og fremme bæredygtigheden i virksomheder i Region Nordjylland.

Sammen med de øvrige partnere i netværket arbejder vi på at skabe bæredygtig erhvervsudvikling. Vores rolle som energirådgiver er at afdække muligheder for reduktion af energiforbrug i virksomhederne.

Få et konsulentforløb med Norlys – uden egenbetaling (værdi: 60.000 kr.):

  • Styrket konkurrenceevne gennem en målrettet indsats for miljø- og energimæssig bæredygtighed

  • Inspiration til, hvordan jeres virksomhed, med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, kan arbejde med bæredygtighed

  • Adgang til andre virksomheders erfaringer


Projektet er for alle virksomheder i Region Nordjylland. Så tøv ikke med at kontakte os og hør mere om jeres muligheder for en grønnere virksomhed.

JA TAK - LAD OS HØRE MERE

Projekt GREEN - Få 50% i tilskud til en grøn forretningsplan og implementering

GREEN-projektet vil forbedre energieffektiviteten hos SMV’er og styrke virksomhedernes konkurrenceevne, skabe flere arbejdspladser og reducere CO2-udledningen.

  • Som virksomhed skal I godkendes ved Green Hub Denmark.

  • I modtager et konsulentforløb fra Norlys med konkrete optimeringsforslag, investeringsbehov og eventuelle afledte effekter i en ”Grøn Forretningsmodel”.

  • 15 af de 85 virksomheder, der får udarbejdet grønne forretningsmodeller, har mulighed for at søge støtte til implementeringen. Maks. 200.000 kr.


GREEN er et EU-regionalfondsprojekt, hvor 250 små og mellemstore virksomheder får foretaget en uforpligtende energiscreening af Green Hub Denmark, og i projektets anden fase modtager 85 virksomheder 50% i tilskud til udarbejdelse af en grøn forretningsmodel i bl.a. samarbejde med en rådgiver Norlys.

Skal vi tage en snak om, hvordan I kan styrke jeres forretning ved hjælp af bæredygtige tiltag?

Med mere end 25 års erfaring er vi blandt Danmarks bedste inden for energi- og klimaeffektivisering.

Kontakt os for en uforpligtende snak med en energikonsulent om energirådgivning.

Ring på telefon 7015 1679 eller udfyld formularen, og vi ringer dig op.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon