El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Energi- og miljøledelse

Find veje til optimering i din virksomhed

Vi hjælper med at analysere din virksomhed, opstille energistandarder og kortlægge, hvilke processer der kan påvirke både energiforbruget og miljøet.

Kom godt i gang. Og opnå færre udgifter, større overblik og bedre kontrol.

Hør om dine muligheder

De centrale elementer i et energiledelsessystem

 

 

1.

Energi­politik og mål

2.

Plan­lægning, organi­sering og af­græns­ning af indsats­områder

3.

Kort­lægning af det nu­værende energi­forbrug

4.

Ud­arbejdelse af handlings­planer og implemen­tering af energi­tiltag

5.

Energi­styring og nøgle­tal

6.

Evaluering af indsatsen

Energiledelse – et værktøj til effektivisering af energiforbruget

Energiledelse tager udgangspunkt i standarden DS/ISO 50001. Ligesom andre ledelsessystemer er det et værktøj til en struktureret og veldokumenteret proces med fokus på at anvende virksomhedens energi mere effektivt.


Værktøjet hjælper dig med få overblik og kontrol over din virksomheds energiforbrug. Det handler kort og godt om at skabe processer og systemer i hverdagen, der gør virksomheden mere energieffektiv – uden at knække halsen på̊ det.

Vælger din virksomhed at indføre et energiledelsessystem efter ISO 50001, er det yderst gavnligt at have energistyring i forhold til de processer og krav, der er i forbindelse med standarden.

 

4 fordele ved energiledelse

 • Et effektivt værktøj til at drifte, overvåge og spotte afvigelser i energiforbruget

 • Effektivisering af energiforbruget og dermed også omkostningerne for virksomheden

 • Frigørelse af midler til andre aktiviteter

 • Et bidrag til ændring af virksomhedskulturen, uddannelse af medarbejdere og generelt mere fokus på energi i adfærden

Bliv klar til ISO 50001-certificering 

Energiledelse er til dig, som gerne vil;

 • have aktiv styring af energiforhold og energieffektivisering 
 • sikre en systematisk tilgang til energieffektivisering
 • skabe værdi ved at reducere energiforbruget 
 • reducere CO2-udledning 

Vores kunder oplever desuden, at energiledelse ofte kan medvirke til en mere effektiv produktion og færre vedligeholdelsesomkostninger.

Skal vi også hjælpe din virksomhed med at skabe værdi ved hjælp af energiledelse?

Ja tak – hjælp mig i gang med energiledelse

Energiledelse – en proces i 3 trin

Vores proces sikrer, at energiledelse bliver implementeret systematisk i din virksomhed. I tæt samarbejde med dig faciliteter vi et forløb, hvor vi forbedrer, foretager og evaluerer alle de gennemførte energitiltag.

1) Analyse

Vi skaber overblik over din virksomheds nuværende situation og undersøger, hvor du skal sætte ind for at blive klar til ISO 50001 – herunder hvilke ressourcer, du skal afsætte for at leve op til ISO 50001-kravene.


2) Kortlægning

Vi hjælper med at identificere de variabler, der har indflydelse på din virksomheds energiforbrug. Dernæst udarbejder vi en liste med konkrete energiforbedringstiltag.


3) Driftsfasen

I driftsfasen hjælper vi med intern audit og fornyelse af energigennemgangen.


Vi står naturligvis også for projektledelsen, mens vi hjælper dig med at indføre de nye systemer og processer i din virksomhed. Vi rådgiver løbende og sikrer, at du kommer igennem alle punkter i ISO 50001-standarden.

Miljøledelse – reducér din virksomheds miljømæssige fodaftryk

Ligesom med energiledelse er der flere gode grunde til at indføre miljøledelse i din virksomhed.

Nogle virksomheder gør det for at få overblik over ressourceforbrug og udledninger, mens andre virksomheder gerne vil sikre et godt omdømme. Certificeret miljøledelse kan desuden erstatte det obligatoriske energisyn.

Ønsker du også at fokusere din miljøindsats?

Vi hjælper din virksomhed mod en grønnere profil. Et besøg af en af vores energirådgivere vil ikke alene sætte fokus på energiforbruget i din virksomhed. Du vil også kunne se det på bundlinjen.

Et miljøledelsessystem, ofte benævnt ISO 14001, er et ISO-certificeret værktøj til at sikre virksomhedens miljøbevidsthed. Der er tale om en ”altid igangværende” proces, hvor virksomheden, gennem et certificeret system, reducerer sit fodaftryk på miljøet.

Få hjælp til at komme i gang med miljøledelse

Få professionel og personlig sparring

Energiledelse tager udgangspunkt i standarden DS/ISO 50001. Ligesom andre ledelsessystemer er det et værktøj til en struktureret og veldokumenteret proces med fokus på at anvende virksomhedens energi mere effektivt.


Vores energirådgivere er uddannet til at håndtere energi- og miljøledelse for din virksomhed. I tæt samarbejde med dig sammensætter vi en skræddersyet løsning, der passer til dine behov.

Du får professionel og personlig sparring, så du føler dig godt klædt på til at træffe de rette beslutninger. Det sikrer, at de mest nødvendige energitiltag er i fokus.

Vores erfarne energirådgivere tager dig i hånden helt fra starten og følger dig gennem alle processer. Derved kommer du sikkert i mål og styrker din virksomhed med certificeret energi- og miljøledelse.

4 fordele ved miljøledelse

 • En målrettet indsats og løbende forbedring af virksomhedens miljøforhold og arbejdsgange

 • Sikkerhed for overholdelse af lovkrav og et forbedret samarbejde med myndighederne

 • Kontrolleret forbrug af energi og råvarer, hertil også færre udgifter

 • Grøn profil gennem et ISO-certificeret ledelsessystem og større troværdighed ud mod kunderne

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

70 15 16 79

Kontakt vores energirådgivere og kom godt i gang med energi- eller miljøledelse i din virksomhed.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon