El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Ordbog for elmarkedet

Synes du, det er svært at finde rundt i de forskellige fagbegreber, der bliver brugt om elmarkedet? Så er du ikke den eneste. Vi har samlet forklaringer på et udsnit af det, vi oftest bliver spurgt til af vores kunder.

Acontoregning

Din acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, regningen gælder for. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Om du senere skal betale ekstra, eller du får penge retur, afhænger altså af, om din acontoregning har været for lille eller stor i forhold til dit faktiske forbrug.

Du modtager din acontoregning fire gange om året. Beløbet på fire acontoregninger vil variere fra gang til gang, da elpriserne ændrer sig løbende.

Har du brug for yderligere information? Så kan du læse mere om elregning og acontobeløb her.

Aflæsning af elmåler

Din elmåler viser, hvor mange kWh din husstand forbruger. Du kan derfor bruge den til løbende at holde øje med forbruget, så din elregning ikke kommer til at overraske dig negativt.

Der kan være forskel på, hvilke tal du kan aflæse på din elmåler, afhængigt af om den er ny eller gammel. I dag er langt de fleste elmålere fjernaflæste. Det betyder, at dit forbrug automatisk bliver aflæst, og data bliver sendt videre til netselskabet. Hvis du alligevel får brug for at aflæse forbruget selv, eller du bare gerne vil følge med løbende, kan du også nemt gøre det.

Er du i tvivl om, hvordan du aflæser din elmåler, har vi lavet en lille guide, der hjælper dig godt på vej. Læs, hvordan du aflæser din elmåler her.

Husk, at du også nemt kan følge dit elforbrug på Mit Norlys. Det er også her, du kan administrere dine abonnementer og se alle dine elregninger.

Aftagenummer

Alle elmålere har et unikt nummer – et såkaldt aftagenummer. Et aftagenummer er ikke det samme som et målernummer eller et installationsnummer. Ved hjælp af det unikke aftagenummer kan du altid sikre dig, at du er tilknyttet den korrekte elmåler.

Aftagenummeret er på 18 cifre, men fordi de første 7 tal er ens for alle danske elmålere, er det blot de sidste 11 cifre i nummeret, der er angivet.

Hvis du er i tvivl om, hvor du finder aftagenummeret, kan du enten se det på din seneste elregning eller få det oplyst hos din nuværende elleverandør.

Datahub

DataHub er et it-system, der er ejet og drevet af Energinet. DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub. Derudover går mange forretningsprocesser gennem DataHub – fx flytninger, skift af elleverandør osv. Netselskaberne indsender måledata fra elinstallationen til DataHub, der videresender måledataet til den relevante elleverandør, som afregner forbrugeren. DataHub fungerer som en kommunikationslinje mellem elleverandør og netselskab.

Elleverandør

Elleverandøren er den virksomhed, du har valgt at købe din strøm hos. Norlys er et eksempel på en elleverandør. Elleverandøren køber strøm og sælger den videre til elforbrugerne i Danmark.

Elleverandøren har blandt andet ansvar for:

  • At forbrugernes oplysninger i DataHub er korrekte. Fx ændring af elforbruget på installationsadressen samt registrering af CPR-nr./CVR-nr. på elforbrugeren.
  • At fakturere forbrugeren for elforbrug, afgifter, tariffer og transport i én samlet regning. Netselskaberne og Energinet fakturerer elleverandøren for afgifter, tariffer og transport – i forbindelse med brug af elnettet.
  • At varetage alle forbrugerhenvendelser i forbindelse med aflæsninger og spørgsmål til forbrug.
  • At levere el til alle forbrugere, der anmoder om det – mod betaling.

Elregning

Dine elregninger fra Norlys finder du på vores selvbetjening Mit Norlys.

Klik på nedenstående link for at logge ind på Mit Norlys.

Har du endnu ikke oprettet en bruger på Mit Norlys? Så kan du nemt og hurtigt gøre oprette en bruger med dit kundenummer og pinkode fra din elregning. Du kan oprette dig her.

Har du svært ved at forstå nogle af posterne på din elregning, eller vil du gerne vide, hvad elprisen helt konkret består af? Så har vi lavet en hel side med alt, hvad du skal vide om din elregning.

Energinet

Energinet er Danmarks systemansvarlige transmissionsvirksomhed (TSO). Det vil sige, den virksomhed, der har ansvaret for elnettet og elsystemet i Danmark. Energinet er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark og sørger for, at danskerne har strøm i deres stikkontakter.

Fast elpris

Hos Norlys kalder vi prisen for PuljeEl for en fast elpris. Vælger du PuljeEl, betyder det, at den fremtidige pris ligger fast over en periode på minimum tre sammenhængende måneder. Den faste pris kan altså godt være gældende i en længere periode end de tre måneder. Fordelen ved dette elprodukt er, at du kender prisen på forhånd og får tryghed i budgettet.

Kilowatttimer (kWh)

Skåret helt ind til benet er en kilowatttime en måleenhed, der bliver brugt til at måle elforbrug. kWh er en forkortelse af kilowatttime og er et udtryk for, hvor meget strøm et apparat bruger, når det er tændt – altså hvor meget strøm du bruger i hvor lang tid. Det beskriver dit faktiske elforbrug og er derfor den måleenhed, der er angivet på din elregning.

Vil du vide mere om kWh? Så har vi lavet en hel side om, hvad en kilowatttime koster, hvad kilowattprisen består af og meget mere. Bliv klogere på kWh her.

Kundeportal

Som kunde skal du aktivt vælge en elleverandør for at få strøm i stikkontakten. Er der problemer eller spørgsmål, er det din elleverandør, du skal kontakte.

Ved brug af NemID/MitID kan du se data for din egen elmåler via kundeportalen Eloverblik, som er tilknyttet DataHub. Her har du også mulighed for at give tredjepart adgang til dine forbrugsdata.

Mit Norlys

Mit Norlys er vores selvbetjening til vores kunder. Her kan du let administrere dine abonnementer, følge dit elforbrug, se dine elregninger og meget mere.

Hvis ikke du har oprettet en bruger på Mit Norlys endnu, kan du nemt og hurtigt oprette en. Du opretter dig med dit kundenummer og pinkode fra din elregning her.

Har du allerede oprettet dig, kan du logge ind her.

Netselskab

Netselskaberne, også kaldet netvirksomhederne, ejer og driver ledningsnettet, der transporterer strøm ud til forbrugerne. De har monopol på transporten af strøm i hvert sit geografiske netområde. Derfor kan du ikke selv vælge, hvem der skal være dit netselskab.

Det er netselskabernes ansvar at måle forbrug og produktion af elektricitet i deres netområde og indsende data til DataHub. Netselskaberne har også ansvaret for, at der indbetales elafgifter til SKAT af den mængde strøm, der forbruges i deres netområde.

Netselskaberne fakturerer elleverandørerne for at transportere strøm ud til elleverandørernes kunder. Energitilsynet regulerer netselskaberne for at sikre, at den pris, de opkræver, står i et rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med driften af nettet. Du kan se, hvilket netområde du bor i her.

Reduceret elafgift

Hvis du får reduceret elafgift, betyder det, at du skal betale den reducerede elafgift på det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. På de første 4.000 kWh skal du altså fortsat betale den normale sats for elafgift.

Opfylder din bolig følgende krav, kan du søge om reduceret elafgift hos dit elselskab:

  • Din bolig er primært opvarmet med elvarme, jordvarme eller varmepumpe
  • Din bolig er korrekt registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistreret)

Når du har søgt og er blevet godkendt, sker besparelsen helt automatisk.

Sådan søger du om reduceret elafgift.

Tariffer

Energinet opkræver en række forskellige tariffer, der fremgår på dine elregninger. Her er en kort forklaring på, hvad de forskellige tariffer dækker over:

Balancetarif = dækker en andel af Energinets omkostninger til at håndtere udbud og efterspørgsel af el på elnettet. Fra 2023 bliver balancetariffen en del af systemtariffen. Læs mere om kommende tariffer her.

Nettarif = dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Systemtarif = dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.

Variabel elpris

Har du en elaftale til en variabel elpris, betyder det, at den pris, du skal give for den rene el, bliver fastsat time for time. Hos Norlys hedder vores elaftale til en variabel elpris FlexEl. Fordelen ved denne elaftale er, at du har mulighed for at flytte noget af dit elforbrug fra de dyre til de billige timer.

Har du brug for mere information, før du kan tage stilling til, om det er noget for dig, kan du læse meget mere om flexafregning her.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon