El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Flexafregning

I 2017 blev det besluttet, at flexafregning skulle indføres i Danmark inden udgangen af 2020. Det betyder, at alle privatkunder og mindre erhvervskunder med udgangen af 2020 afregnes ud fra deres eget individuelle forbrug.

Flexafregning indføres bl.a. for at kunne indpasse den øgede mængde el, der produceres på vedvarende energikilder. I juni 2018 besluttede Energistyrelsen, at årsnettoafregnede egenproducenter af strøm, herunder solcelleejere, fremover skal flexafregnes, dvs. afregnes time for time.

Hvad er flexafregning?

Når du overgår til flexafregning, betyder det, at du afregnes efter dit eget forbrug time for time. Derved får du mulighed for at flytte noget af dit elforbrug til perioder med en lav elpris eller til perioder, hvor der f.eks. er meget grøn strøm i elnettet.

Hvem kan flexafregnes?

Alle kunder med en fjernaflæst måler skal flexafregnes inden udgangen af 2020. Det er dit lokale netselskab, der bestemmer, hvornår du overgår til flexafregning. For at du kan få det fulde udbytte af at være flexafregnet, skal du bestille et elprodukt, der understøtter afregning time for time. Hos Norlys hedder dette produkt FlexEl.

Du kan bestille FlexEl nedenfor.

Hvornår kan du flexafregnes?

Flexafregning indføres løbende. Senest ved udgangen af 2020 skal dit netselskab have gjort din måler klar til flexafregning. Det er også netselskabet, der beslutter, hvornår det sker for den enkelte kunde. Du kan altså ikke selv vælge, hvornår du bliver flexafregnet. Men du kan være klar til at blive flexafregnet ved at ændre din nuværende elaftale til FlexEl hos Norlys. Så overgår du automatisk til at blive flexafregnet, når dit netselskab er klar.

Hvornår er strømmen billigst?

Som udgangspunkt er den billigst – og ofte også grønnest – om natten, da der er færrest, der bruger strøm her. Omvendt er den oftest dyrere sidst på eftermiddagen om aftenen, fordi mange her bruger strøm til madlavning, lys og underholdning.

Følg udviklingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindmølle strøm

Hvad betyder flexafregning for dig med solceller og/eller husstandsvindmøller?

  • Dit elforbrug bliver afregnet som bruttoforbruget fra dit netselskab.
  • Produktionen, som leveres til elnettet, sælges løbende til Energinet til gældende dagspris.
  • Udbetaling sker månedsvis af en tredjepart, som er valgt af Energinet.
  • Pristillægget til den årlige overproduktion afregnes fortsat med Energistyrelsen.
  • Årsnettoafregningen skal følge kundens nuværende afregningsperioder. Årsafregningen behøver derfor ikke at følge kalenderåret.
  • Et årsafregnet anlæg kan overgå til flexafregning pr. den 1. i hver måned. Det betyder, at anlæg skal overgå til flexafregning pr. den dato, hvor anlægget frem til nu er blevet årsopgjort.
  • Nettariffer afregnes fortsat baseret på bruttoforbruget fra net som i dag.
  • Elafgifter, PSO-tarif mv. afregnes fortsat efter en årsnettoopgørelse af dit forbrug.

Energinets hjemmeside finder du flere informationer om flexafregning af solceller og husstandsvindmøller. Her kan du også indtaste dine egne data og få en beregning af den økonomiske konsekvens for dig.

De oftest stillede spørgsmål om flexafregning

Hvad betyder flexafregning for mig?

Du fortsætter med at modtage strømmen, som du plejer. Flexafregning ændrer nemlig ikke på den strøm, du modtager. Det, der ændres, er den måde din elregning opgøres på.

Du vil stadig få aconto-regninger, som du plejer, baseret på dit forventede forbrug og en forventet elpris.

Når du får din opgørelse, indeholder den dit præcise forbrug og elprisen time for time i forbrugsperioden.

Hvis du får elvarmereduktion, eller hvis du har solceller i nettoafregningsgruppe 6, vil du fortsat blive opgjort, som du plejer.

Hvordan påvirker flexafregning min økonomi?

Det er vanskeligt at beregne, hvordan Flexafregning og FlexEl vil påvirker din elregning. Det afhænger nemlig af, hvornår på døgnet og ugen, at du bruger din strøm. Generelt er prisen dyrest i dagtimerne på hverdage og billigst om natten og i weekenden. I perioder hvor der er rigtig meget vind og hvor en stor del af elproduktionen kommer fra vindmøllerne er elprisen typisk lav. Desuden har produktionen fra solcellerne betydning, og det her betydning hvor meget strøm vi kan få fra Norge og Sverige, produceret på vandkraft.

Som en typisk privat forbruger vil elregningen ikke ændre sig ret meget, hvis du fortsætter med at bruge strøm som du gør i dag. Men du får mulighed for selv at påvirke din elregning, ved at flytte dit elforbrug fra de dyre timer til de billige. Hvor meget du spare afhænger af hvor meget forbrug du flytter.

Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Med indførelsen af flexafregning er det også blevet muligt for netselskaberne at tilbyde tidsdifferentierede nettariffer. Det betyder, at du også kan spare penge på din nettarif ved at flytte dit forbrug.

De variable nettariffer skyldes, at der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler.

Har du tidsdifferentierede nettariffer, er din nettarif variabel, uanset hvilket produkt du har, også selv om du har en fastpris.

Har du FlexEl hos Norlys, vil du kunne spare penge, når strømmen er billig, både på din nettarif og din elpris.

Forskellen på flexafregning og tidsdifferentierede nettariffer

Flexafregning handler om prisen og afregningen af prisen på din strøm. Tidsdifferentierede tariffer betyder, at din nettarif, dvs. betaling til dit netselskab for brug af elnettet, også er variabel.

Hvor finder jeg mere information?

Energistyrelsen - Pressemeddelelse

Energistyrelsen - Blanketter og vejledninger

Dansk Energi - Nyheder

 

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon