El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Hvad er elvarme?

Elvarme er en fællesbetegnelse for opvarmning, der bruger el som energikilde. Fx elradiatorer eller varmeblæsere. Elvarme er en simpel form for opvarmning og har en lav installationspris - dog er den dyrere i drift end fx fjernvarme og naturgas.

Denne opvarmningsform er meget almindelig i blandt andet fritidshuse. Mange vælger at udskifte eller supplere elvarme med en mere økonomisk løsning, så som luft til luft-varmepumpe eller solfangere.

Kan jeg få nedsat min elafgift?

Ja, det kan du, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din helårsbolig. Pr. 1. februar 2019 er det også blevet muligt at opnå reduceret elafgift på sommerhuse og ferielejligheder.

For at kunne godkendes til reduktion i elafgiften skal det fremgå af din BBR-meddelelse, at der er tale om en elbaseret opvarmningsform. Det er dig selv, der er ansvarlig for, at dette ændres hos kommunen. Ændrer opvarmningsformen sig, så du ikke længere er berettiget til reduktion i elafgiften, er det din pligt at underrette din elleverandør omkring dette

Tilmeld dig her

Er jeg allerede registreret med elvarme hos jer? 

Hvis du kan se disse to linjer på din regning, får du allerede reduktion i elafgiften:
Reduceret elafgift
Elafgift

Hvordan søger jeg om nedsat elafgift?

Du skal kontakte vores kundecenter på 7015 1670 og oplyse, at du har elvarme på adressen og gerne vil søge om nedsat elafgift. Vi tjekker herefter, om reduktionen allerede er pålagt. Er den ikke det, sender vi dig et elafgiftserklæringsskema, som du skal udfylde og sende til Teknisk Forvaltning hos kommunen. Når Teknisk Forvaltning har godkendt skemaet, sender de det tilbage til dig, hvorefter du skal sende det tilbage til os. OBS: Vi retter os efter den dato, som kommunen påfører.

Hvis din adresse skal registreres med elvarme pr. dags dato, er det nok, at du indsender en kopi af din BBR. Skal reduktionen være med tilbagevirkende kraft, skal vi have det føromtalte elafgiftserklæringsskema indsendt med dato fra kommunen. Vi gør opmærksomme på, at behandlingstiden kan være op til 8 uger i disse tilfælde.

Kan jeg se, om jeg er registreret med elvarme


Ja, på denne side www.ois.dk kan du tjekke din boligs opvarmningsform. For at kunne ansøge om reduktion af elafgiften skal dine energioplysninger i din BBR-meddelelse stå således:

 

Energioplysninger:
Varmeinstallation: Varmepumpe
Opvarmningsmiddel: Elektricitet

 

Er der penge at spare?
Ja, der gives reduktion på det forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Fra 1. januar til 30. juni 2023 lempes elafgiften midlertidigt til EU’s minimumssats. Det vil sige, at du betaler 1,00 øre/kWh (ekskl. moms) i elafgift for hele dit elforbrug og ikke kun for forbrug over 4000 kWh. Du modtager derfor ikke refusion af din elafgift i denne periode.

Efter 30. juni stiger elafgiften igen til 87,13 øre/kWh, mens satsen for reduceret elafgift er 1,00 øre/kWh. Begge priser er inklusiv moms. 

Det giver dig altså fortsat en besparelse på 86,13 øre/kWh inkl. moms (68,7 øre/kWh ekskl. moms) for forbrug over 4000 kWh.

Eksempel: I en elopvarmet bolig, der gennemsnitligt bruger 7.500 kWh til opvarmning i andet halvår af 2023, giver det en besparelse på ca. 6.400 kroner inklusiv moms.

Prisen for elafgiften fra oktober 2022 var 72,30 øre/kWh ekskl. moms og den reducerede elafgift var 0,80 øre/kWh ekskl. moms. Fra juli-oktober 2022 var elafgiften 76,30 øre/kWh ekskl. moms, og den reducerede elafgift var 0,80 øre/kWh ekskl. moms.

Jeg har både solceller og elvarme

– Skal jeg være opmærksom på noget i den sammenhæng?

SKAT har i september 2015 udsendt nye retningslinjer vedrørende beregning af reduceret elvarmeafgift i en elopvarmet helårsbolig, der har solceller eller vindmølle (nettoafregningsgruppe 6). De nye retningslinjer præciserer, hvordan egenproduktion af elektricitet, der udveksles med elforsyningsnettet, skal indgå i opgørelsen af den mængde elektricitet, der giver ret til reduceret elvarmesats.

Konsekvensen ved de nye retningslinjer er, at den mængde elektricitet, der leveres til elforsyningsnettet forlods, skal modregnes i de 4.000 kWh, der skal betales fuld elafgift af.

Læs mere om reduceret elafgift
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon